JousistoJousiston jousi Jousisto rakenne

Soft Touch - jousisto

Malliston täydellinen sydän

Malliston sydämenä toimii Soft Touch–jousisto. Jousisto pitää sisällään vaihtuvakierteisiä pussijoustimia ( kuva 1 ).  Ylä- ja alaosissa sijaitsevat pienemmät ja tiheämmät kierteet korostavat pintapehmeyttä ja vartalon mukaan muotoutumista ja keski-osan isommat ja harvemmat kierteet luovat tärkeän tuen nukkujan vartalolle.

Lisäksi jousistossa on käytetty valmistusmenetelmää jossa on asennettu rinnakkain eripituisia joustimia ( Hi-Low rakenne, kuva 2 ja kuva 3 ) Rakenne edelleen korostaa jousiston tärkeimpiä vaatimuksia ja ominaisuuksia, pintapehmeyttä, muotoutuvuutta ja paineen kasvaessa, vartalon tukemista.

Yhdessä Soft touch joustin- ja Hi-Low jousistorakenteet antavat tuen jokaiselle nukkujalle, jokaiseen vartalon kohtaan. Osa jousista tukee nukkujan kevyempiä vartalon osia heti patjan pinnassa, luo samalla miellyttävän tuntuisen pintapehmeyden ja paineen kasvaessa isommat jouset antavat oikeanlaisen tuen raskaammille vartalon kohdille.